27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 dot. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów"

 Znak: ZP.271.2.2015

Wilczyce, dn. 24.02.2015r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 4

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015 Nazwa zadania: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

 

Pytanie 1:

„Czy będzie przyklejony styropian na ściany szczytowe i pod przybitkami.”

 

Odpowiedź:

Realizując zadanie na ścianach szczytowych i pod przybitkami należy uwzględnić w ofercie przyklejenie styropianu.

 

Pytanie 2:

„Czy należy liczyć rusztowanie do wykonania orynnowania i podprzybitek.”

 

Odpowiedź:

 Do wykonania orynnowania i podprzybitek na wszystkich świetlicach należy uwzględnić rusztowanie.

 

Pytanie 3:

„ Jakie orynnowanie zastosować ocynk, PCV czy z blachy powlekanej.”

 

Odpowiedź:

Należy zastosować rynny ocynkowane powlekane w kolorze blachy montowanej na dachach.

 

  

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

 W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

 

« powrót