27 maja 2019. imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan
Zamówienia publiczne
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”. Numer ogłoszenia: 28652 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 r.

Wilczyce dn. 18.03.2015r.

ZP.271.2.2015

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont świetlic wiejskich
w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”
. Numer ogłoszenia: 28652 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dn. 13.03.2015r. w postępowaniu na „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów” i powtarza czynności badania i oceny oferty, zmierzających do wyboru najkorzystniejszej oferty.

 UZASADNIENIE

Postępowanie, o którym mowa wyżej zostało wszczęte w dniu 09.02.2015r. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 26.02.2015r. W dniu 13.03.2015r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez P.U.B. „PIOTBUD” Piotr Listek ul. Malczewskiego 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, jednocześnie dokonując odrzucenia ofert tj. Usługi Remontowo-Budowlane Jakub Śliwiński Andruszkowice 8, 27-650 Samborzec oraz F.H.U „DACH-BUD” Marek Gomułka os. Sobów ul. Handlowa 4, 39-400 Tarnobrzeg, z postępowania ze względu na fakt braku podpisu na formularzu ofertowym.

Zamawiający dokonując ponownej weryfikacji dokumentacji przetargowej
w postępowaniu na „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów” stwierdził, że pomimo tego, iż podpis znajduje się w miejscu przeznaczonym do wyszczególnienia osób uprawnionych, upoważnionych do reprezentowania w/w podmiotu gospodarczego „Wykonawcy” formularze ofertowe w/w ofert spełniają wymogi.

 Wobec powyższego zamawiający unieważnił dokonaną w dniu 13.03.2015r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i powtarza czynności badania i oceny ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu.

 

  Wójt Gminy Wilczyce

  Robert Paluch

_____________________

Kierownik zamawiającego

« powrót