25 kwietnia 2019. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015, Nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”
Wilczyce, dn. 25.03.2015r.   Znak sprawy: ZP.271.2.2015   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015, Nazwa zadania: R  ...więcej
2015-03-25 14:31:05


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015, Nazwa zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”
   ...więcej
2015-03-23 14:23:08


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”. Numer ogłoszenia: 28652 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 r.
Wilczyce dn. 18.03.2015r. ZP.271.2.2015  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remo  ...więcej
2015-03-18 13:22:58


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 dot. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów"
 Znak: ZP.271.2.2015 Wilczyce, dn. 24.02.2015r.   WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 4   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015 Nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich w miejs  ...więcej
2015-02-24 14:18:19


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015, Nazwa zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce”
Wilczyce, dn. 23.02.2015r.   Znak sprawy: ZP.271.1.2015   ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015, Nazwa z  ...więcej
2015-02-23 14:27:06


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 dot. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów"
   ...więcej
2015-02-20 14:39:13


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 dot. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów"
 Znak: ZP.271.2.2015 Wilczyce, dn. 17.02.2015r.   WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015 Nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radosz  ...więcej
2015-02-17 13:41:50


Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 dot. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów"
 Znak: ZP.271.2.2015 Wilczyce, dn. 17.02.2015r.   WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.2.2015 Nazwa zadania: „Remont świetlic wiejskich w miej  ...więcej
2015-02-17 13:37:26


Ogłoszenie o zamówieniu na „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”
Wilczyce, dn. 09.02.2015r. Znak: ZP.271.2.2015     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Przedmiot zamówienia: „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Radoszki, Daromin i Pielaszów”   ...więcej
2015-02-09 14:36:53


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1
Znak: ZP.271.1.2015  Wilczyce, dn. 29.01.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.2015 Nazwa zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na tereni  ...więcej
2015-01-29 14:37:16

Pokazano 1 - 10 z 66
następne