25 kwietnia 2019. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
Tereny inwestycyjne

Tereny inwestycyjne

 

Szanowni Państwo,

 Władze samorządu Gminy Wilczyce zapraszają Państwa do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Gminy Wilczyce oraz do rozważenia możliwości lokalizacji na naszym terenie inwestycji związanych z usługami handlu i gastronomii z dopuszczeniem składów
i magazynów.

Gmina Wilczyce położona jest we wschodniej części Wyżyny kielecko-sandomierskiej w dolinie rzeki Opatówki w pobliżu zabytkowego miasta Sandomierza.

 Wilczyce są typowo rolniczą gminą, nastawioną na produkcję warzywniczo – sadowniczą.

 Gmina Wilczyce ma bardzo dobre warunki komunikacyjne, które wyznacza droga krajowa Nr 79 relacji Warszawa- Kozienice- Ożarów- Sandomierz- Kraków.

 Polecamy Państwa uwadze teren inwestycyjny znajdujący się w obrębie Gałkowice-Ocin. Teren składa się z 3 działek ewidencyjnych oznaczonych nr 11/2; 12/2; 13/2 o łącznej pow. 3,1900 ha stanowiących własność Gminy Wilczyce. Teren położony jest przy drodze krajowej Nr 79 relacji Warszawa-Sandomierz. W pobliżu terenu znajdują się obiekty infrastruktury technicznej. Warto podkreślić, że w promieniu ok. 100 km od Gminy Wilczyce znajdują się takie aglomeracje Kielce, Lublin, Rzeszów, Stalowa Wola oraz ciekawy turystycznie Sandomierz. W pobliżu znajduje się również linia kolejowa.

 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny te przeznaczono pod zabudowę przemysłowo-techniczną (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy usługowej (usługi handlu i gastronomii).

  Gmina Wilczyce jest idealnym partnerem dla inwestorów. Ewentualni inwestorzy mogą liczyć na wszelaką pomoc ze strony władz samorządu.

 Zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z ofertą inwestycyjną gminy.

 

Kontakt.

Urząd Gminy w Wilczycach

Wilczyce 174; 27-612 Wilczyce

e-mail: urzad@wilczyce.pl

tel. (15) 837-72-75; fax.(15) 837-72-36