25 kwietnia 2019. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
Kontakt

Urząd Gminy Wilczyce

Nazwa Gminy

Wilczyce

Rodzaj

gmina wiejska

Lokalizacja

woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski

Kod

27-612

Adres

Wilczyce 174

Kontakt

Telefon: +48 (15) 837-72-75, 837-72-32, 837-73-93
Telefax: +48 (15) 837-72-36
e-mail:
urzad@wilczyce.pl  

Wójt

Robert Paluch
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: wojt@wilczyce.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak
Telefon: +48 (15) 837-72-75

Sekretarz Gminy

Maria Krakowiak-Kusik
Telefon: +48 (15) 837-72-75
e-mail: sekretarz@wilczyce.pl

Skarbnik Gminy

Agnieszka Wrzosek
Telefon: +48 (15) 837-72-75

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek

w godz. od 800 do 1400. 

Sekretarz Gminy, Kierownicy referatów oraz pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godz. pracy Urzędu.

Urząd Gminy czynny:
poniedziałek-piątek godz. 7:00-15:00